ITIL Foundation Certification

Merhaba Arkadaşlar;

Mağlumunuz günümüz biliişim sektöründe artık sadece üniversite mezunu olmanız yeterli gelmemektedir. Ayrıcaa bir çok sertifikasyona sahip olmanız gerekmektedir. Bunların başında Microsoft gelsede, Yinede Devlet kurumları ve bir çok özel sektör ITIL Foundation sertifikası istemektedir. 

Peki ITIL nedir ?

ITIL(Information Technologies Infrastructure Library- Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi ) sözlerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi olarak adlandırılır. ITIL servis yönetim metodolojisi, BT servislerini eksiksiz ve en iyi kalitede yönetmek için geliştirilmiştir. ITIL, servis yönetimini en iyi şekilde sürdürmek için kullanıcılarına rehberlik etmektedir.

ITIL Servis yönetimi kavramlarını tanımlayan, servisleri en iyi şekilde sürdürmek için rehberlik eden ve kullanıcılarına servis sağlama süreçlerini detaylandıran kitaplardan oluşmaktadır. ITIL bir anahtar teslim çözüm değildir. ITIL‘ı benimseyerek servis yönetiminde ortak terminolojiyi kullanabilir ve organizasyonel süreçlerinizi tecrübe edilmiş süreç örnekleri ile geliştirebilirsiniz. ITIL‘ın servis yönetimi süreçlerine nasıl uygulanacağı her organizasyon tarafından kendi kültürüne, yapısına ve teknolojisine göre belirlenmelidir.

Günümüzde ITIL ISO 20000 ile günlük hayatta sık sık uygulamalarına rastlanır bir hal almıştır. Servis yaklaşımı ile, kurumların sağladığı servisleri, sağlayan açısından öneminin, kullanıcı açısındansa sağladığı değerlerin dikkate alınmasını öneren ITIL son yıllarda ülkemizde de hızla uygulanma alanını genişletmektedir.

 

ITIL’IN AMAÇLARI

Maliyetleri düşürmek,

Erişilebilirliği arttırmak,

Kapasiteyi ayarlamak,

İş gücünü arttırmak,

Kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,

Ölçeklenebilirliği arttırmak.

 

ITIL, İngiltere Ticaret Bakanlığı Tarafından 1987 yılında geliştirilmiştir. Ortaya çıkmasının amacı İngiltere’de IT yönetimi konusunda özellikle kamu kurumlarındaki kargaşanın önüne geçmeyi amaçlayan bir çerçeve oluşturulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda ITIL V1 geliştirilir. 2000’li yıllara kadar ITIL geliştirilir ve ITIL V2 oluşturulur. 2000’li yılların başında o zamana kadar parça parça yayımlanan ITIL, 8 kitaba indirgenerek bir kütüphaneye dönüştürülür.

2005 yılına gelinirken geçen 5 yıl içerisinde ISO(International Standart Organization) tarafından ISO 20000 BT Yönetim Sistemi geliştirilmiştir. ISO 20000 konuya farklı bir yaklaşım getirdi ve süreç bazlı bir çalışma olan ITIL V2 bir yönetim sistemi zemini haline getirildi. Yaşam döngüsü ve sürekli iyileştirme yaklaşımları ITIL V3’ün zeminini oluşturdu.
2007 yılına gelindiğinde ise yaşam döngüsü yaklaşımı V3 olarak ITIL’a da yansıdı. ITIL V2 ile V3 arasında çok radikal değişiklikler gerçekleşti.

2011 yılında ise küçük bazı revizyonlarla ITIL V3 güncellendi veITIL bugünkü haline geldi.
İş süreç yaklaşımı sayesinde, müşteri, tedarikçi, BT kullanıcıları ve BT bölümü arasında başarılı bir şekilde iletişim kurulmasını sağlamaktadır. En iyi uygulamalar / deneyimler üzerine yapılandırılmış olan ITIL dünyada yaygın olarak kullanılmakta ve kabul görmüş bir standart olarak benimsenmiştir. BT servis yönetiminde tavsiyeler veren kitaplar dizisi olmaktan çıkan ITIL bütün dünyada en iyi deneyimleriyle uygulama alanı bulmuş ve kabul görmüştür. Aşağıda ITIL’ın günümüze kadar gelişimini inceleyebilirsiniz.
ITIL V1: 1985 yılında dönemin Başbakanı Margaret Thatcher tarafından talep edilmesiyle çalışmalara başlanmış ve yayımlanmıştır.
ITIL V2: Servis disiplini mantığı ile çalışmaktadır. 8 kitap olarak 2001 yılında yayımlanmıştır. Söz konusu 8 kitap:
– Service Support
– Service Delivery
– Business Perspective
– Planning to Implement ITSM
– Infrastructure Management
– Application Management
– Software Asset Management
– Security Management
Bu kitaplardan 2 tanesi ön plana çıkmıştır. Bunlar Service Support ve Service Delivery’ dir. Genellikle sektörde uygulamalarının görüldüğü ve uygulandığı bu iki kitap temel destek ve sunum süreçlerini içerir. Bu iki kitap diğer altı kitabın biraz unutulmasına neden olmuştur.

ITIL V3: ITIL V3 ile birlikte yaşam döngüsü yapısına geçmiştir. Söz konusu yaşam döngüsü Deming Döngüsü olarak da bilinen “Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al” ‘ dır. Bu döngünün anlamı planlama aşamasından, servisi sona erdirme aşamasına kadar tüm süreçleri kapsıyor olmasıdır. ITIL V3 2007 yılında yayımlanmıştır. Son versiyon ise 2011de yayınlanmıştır. 2011den itibaren versiyon numaraları kaldırılmış ve sadece ITIL olarak anılmaktadır.

 

Not : Sınav için hazırlanan yada girecek arkadaşlar ile döküman paylaşabilirim.

sezginoztemir@yandex.ru iletişime geçiniz.

Yorum ekle

Loading